Інтеграція Національного
аерокосмічного університету «ХАІ»
в Європейський Науковий Простір

  

Запланована діяльність

 

Для досягнення головної мети проекту - інтеграція ХАІ до Європейського Наукового простору, заплановано декілька видів діяльності.

Двостороння співпраця

Головна мета двостороннього співробітництва - розвиток наукового партнерства ХАІ шляхом обміну науковою інформацією та планування спільних експериментів з IAE-BUT, Fraunhofer-IFF і CEBE-TUT, а також розвиток додаткового партнерства з Європейськими дослідницькими центрами за підтримки Intelligentsia.

 

Дослідники ХАІ відвідають дослідницькі центри партнерів консорціуму IAE-BUT, Fraunhofer-IFF і CEBE-TUT. У той же час, дослідники партнерських організацій здійснять відповідні візити в ХАІ. Ці візити дозволять:

 

 • членам консорціуму представити галузі своїх досліджень і наукові досягнення, цілі і можливості;
 • визначити взаємно цікаві галузі досліджень за дослідних напрямками: А) композиційні матеріали, В) передові технології для складання літака і С) надійні вбудовані системи;
 • організувати ефективний довгостроковий обмін знаннями у вибраних темах: поширення наукових досягнень, спільні публікації, організація тематичних семінарів за участю зовнішніх експертів;
 • спланувати спільні експерименти: визначити цілі та початкові умови, розробити план досліджень, реалізувати контроль його виконання, обговорити отримані результати, і визначити можливі області застосування;
 • розробити і впровадити тренінгові модулі;
 • згенерувати конкурентоспроможні ідеї, які відповідають пріоритетам Європейської промисловості для подальшого їх розвитку в успішні проекти;
 • підготувати спільні пропозиції для участі в європейських науково-дослідних програмах.
 • зміцнити подальшу співпрацю (після закінчення проекту KhAI-ERA).

Розповсюдження і просування

Мета діяльності, спрямованої на розповсюдження і просування є підвищення обізнаності європейських дослідницьких організацій про наукові досягнення ХАІ. Для досягнення цієї мети буде використовуватися багатосторонній підхід:

 

 • розповсюдження інформації про проект та його результати через веб-сайт проекту;
 • публікація промоброшури про ХАІ;
 • розробка промоматеріалів про проект;
 • організація міжнародної конференції в галузі аерокосмічної науки і техніки;
 • організація семінарів за участю регіональних і національних аерокосмічних дослідних інститутів і компаній.

Розробка тренінгів

Метою розробки тренінгів є підвищення потенціалу дослідників ХАІ за допомогою проведення спеціалізованих тренінгів за трьома дослідницькими напрямками: композиційні матеріали, передові технології складання літака і надійні вбудовані системи, а також за програмами РП7 за напрямами "Транспорт", "Космос" та "Інформаційно-комп'ютерні технології". За цими напрямками будуть розроблені відповідні тренінгові модулі.

 Розробка стратегії

Метою розробки стратегії є підвищення дослідницького потенціалу ХАІ, підвищення його соціально-економічного впливу на регіональному та національному рівні, а також зміцнення зв'язків з Європейською аерокосмічної промисловістю і дослідницькими організаціями. Відповідно до цього буде створена група міжнародних незалежних експертів для проведення оцінки якості та потенціалу поточних досліджень ХАІ, в рамках зміцнення зв'язків з Європейськими науково-дослідними організаціями, що працюють в аерокосмічній галузіKhAI-ERA новини та події

Майбутні події KhAI–ERA

Проект завершено


Фінансування та підтримка проекту
      

Проект KhAI-ERA фінансується Генеральним Директоратом Європейської Комісії з досліджень та інновацій в рамках 7ої Рамкової Програми ЄС – Угода про надання гранту № 294311


Для партнерів