Інтеграція Національного
аерокосмічного університету «ХАІ»
в Європейський Науковий Простір

  

Напрям B

Передові технології складання літаків

Обмін знаннями

 

Однією з цілей проекту KhAI-ERA є двостороннє співробітництво ХАІ з Європейськими науково-дослідними організаціями. В рамках напрямку В будуть організовані візити дослідників ХАІ і Fraunhoffer-IFF в партнерський університет з метою обміну знаннями. У цьому завданні братимуть участь три категорії дослідників:

 • висококваліфікований співробітник - професор / доцент (к.т.н. або д.т.н) з досвідом досліджень в області передових технологій складання літаків більше 10 років);
 • співробітник середньої кваліфікації - постдок (к.т.н) з досвідом досліджень в області передових технологій складання літаків більше 3 років;
 • Молодший науковий співробітник - аспірант / дослідник, який займається дослідженнями в області передових технологій складання літаків.

Сфери наукового обміну знаннями:

Рік 1:

 • визначення показників оцінки для аналізу методів складання авіаційних конструкцій;
 • аналіз передових методів складання авіаційних конструкцій з технічної та економічної точок зору;
 • практичні інструменти (прилади, обладнання) для складання деталей літака.

Рік 2:

 • визначення критеріїв оцінки якості складання авіаційних структур;
 • аналіз сучасних методів і приладів для контролю якості складання авіаційних конструкцій;
 • роботизація та автоматизація процесу складання авіаційних конструкцій.

Рік 3:

 • аналіз компаній, що виготовляють сучасне імпульсне обладнання та інструменти для складально-монтажних робіт в авіаційній промисловості;
 • порівняльний аналіз сучасних МСЕ для моделювання імпульсних процесів. 

 

Планування спільних експериментів

 

В ході проекту KhAI-ERA в рамках двостороннього співробітництва ХАІ і Fraunhoffer-IFF співробітники середньої кваліфікації та молодші наукові співробітники проведуть наступні спільні експерименти:

Рік 1:

 • оцінка фактора точної вартості для різних методів складання;
 • тестування сучасного обладнання для складання деталей і вузлів літака із застосуванням спрощеного складального обладнання.

Рік 2:

 • контроль якості заклепочних з'єднань за допомогою сучасних оптичних, металографічних, радіографічних та інших контрольних приладів;
 • порівняння сучасного обладнання для контролю якості складання авіаційних конструкцій.

Рік 3

 • порівняння сучасного імпульсного обладнання та інструментів для складально-монтажних робіт в авіаційній промисловості;
 • проектування нові типів імпульсних інструментів (одно-і двоударний);
 • моделювання процесів імпульсного клепання, дорнування, і постановки болт-заклепок із застосуванням методів МСЕ.

 

Розробка тренінгових модулів

 

Експерти ХАІ налагодили співпрацю з викладачами Fraunhofer-IFF для того, щоб розробляти тренінгові модулі, проводити семінари в галузі складання літаків для досвідчених науковців та організовувати літні школи для молодих дослідників. Тренінгові модулі призначені для досвідчених науковців, постдоків та молодих дослідників ХАІ, які обираються на конкурсній основі, беручи до уваги їх викладацьку діяльність, досвід, стать і володіння мовою

 

Тренінгові модулі за напрямом «Передові технології складання літаків» охоплюють такі теми:

Рік 1

 • Передові методи складання авіаційних конструкцій;
 • Обладнання для складально-монтажних робіт в авіаційній промисловості.

Рік 2

 • Передові методи і прилади для контролю якості складання авіаційних конструкцій
 •  Роботизація та автоматизація процесу складання авіаційних конструкцій.

Рік 3

 • Високоефективне імпульсне (одноударне) обладнання та інструменти для складально-монтажних операцій в авіаційній промисловості
 • Особливості моделювання імпульсних процесів в передових комплексах МСЕ, таких як Abaqus, LS-Dyna і т.п


KhAI-ERA новини та події

Майбутні події KhAI–ERA

Проект завершено


Фінансування та підтримка проекту
      

Проект KhAI-ERA фінансується Генеральним Директоратом Європейської Комісії з досліджень та інновацій в рамках 7ої Рамкової Програми ЄС – Угода про надання гранту № 294311


Для партнерів