Інтеграція Національного
аерокосмічного університету «ХАІ»
в Європейський Науковий Простір

  

Напрям C

Надійні вбудовані системи

Обмін знаннями

 

Однією з цілей проекту KhAI-ERA є двостороннє співробітництво ХАІ з Європейськими науково-дослідними організаціями. В рамках напрямку З дослідники ХАІ і CEBE-TUT відвідають партнерський університет з метою обміну знаннями. У цьому завданні братимуть участь три категорії дослідників:

 • Висококваліфікований співробітник - професор / доцент (к.т.н. або д.т.н) з досвідом досліджень в галузі вбудованих систем більше 10 років);
 • Співробітник середньої кваліфікації - постдок (к.т.н) з досвідом досліджень у галузі вбудованих систем більше 3 років;
 • Молодший науковий співробітник - аспірант / дослідник, який займається дослідженнями у галузі вбудованих систем.

 

Сфери наукового обміну знаннями:

Рік 1:

 • Переваги та ризики застосування FPGA технологій в аерокосмічних і медичних вбудованих системах;
 • Вимоги стандартів для вбудованих систем в аерокосмічній галузі та медицині.

Рік2:

 • Способи гарантування самовідтворюючих систем, що знаходяться в мікросхемі і типова архітектура надійних вбудованих систем;
 • Життєвий цикл моделей і процесів розробки надійних вбудованих систем;
 • Приклади IР-ядер і IР інфраструктура для надійних вбудованих систем на основі FPGA;
 • Проектування архітектури надійних мереж для медицини.

Рік3:

 • Процеси і обладнання для перевірки надійних вбудованих систем;
 • Методи і технології, засновані на впровадженні несправностей, для оцінки надійності вбудованих систем.

 

Планування спільних експериментів

 

В ході проекту KhAI-ERA в рамках двостороннього співробітництва ХАІ і CEBE-TUT співробітники середньої кваліфікації та молодші наукові співробітники проведуть наступні спільні експерименти:

Рік 1:

 • Розробка моделі Event-B для забезпечення надійності вбудованих систем;
 • Експерименти із застосуванням обладнання для розробки багатоваріантних проектів надійних систем на основі FPGA та програмного забезпечення;

Рік 2:

 • Розробка і тестування IP ядер і IP інфраструктури для типових проектних рішень по надійним вбудованим системам (бортова протиобмерзна і медичні вбудовані системи);
 • Експериментальні дослідження моделей вбудованих систем та їх мереж для медичних застосувань

Рік 3:

 • Верифікація розроблених модулів для аерокосмічних вбудованих систем;
 • Верифікація розроблених модулів для медичних вбудованих систем.

 

Розробка тренінгових модулів

 

Експерти ХАІ налагодять співпрацю з викладачами CEBE-TUT для того, щоб розробляти тренінгові модулі, проводити семінари у галузі вбудованих систем для досвідчених науковців та організовувати літні школи для молодих дослідників. Тренінгові модулі призначені для досвідчених науковців, постдоків та молодих дослідників ХАІ, які обираються на конкурсній основі, беручи до уваги їх викладацьку діяльність, досвід, стать і володіння мовою

 

Tренінгові модулі за напрямом «Надійні вбудовані системи» охоплюють такі теми:

Рік 1

 • Принципи проектування архітектури надійних вбудованих систем на основі FPGA-та програмного забезпечення;
 • Формальні методи розробки та верифікації надійних вбудованих систем.

Рік 2

 • Технології на основі IP ядра і IP інфраструктури для розробки надійних вбудованих систем, засновані на FPGA-і програмному забезпеченні;
 • Методи розробки надійних вбудованих систем і мереж.

Рік 3

 • Устаткування для розробки надійних вбудованих систем, які базуються на FPGA-і програмному забезпеченні;

 • Обладнання та методи для верифікації надійних вбудованих систем, які базуються на FPGA-і програмному забезпеченні.


KhAI-ERA новини та події

Майбутні події KhAI–ERA

Проект завершено


Фінансування та підтримка проекту
      

Проект KhAI-ERA фінансується Генеральним Директоратом Європейської Комісії з досліджень та інновацій в рамках 7ої Рамкової Програми ЄС – Угода про надання гранту № 294311


Для партнерів